در مستندات جستجو کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این که تور چگونه کار می‌کند و شاید برای گرفتن پاسخ سوال‌هایتان به صفحهٔ سندهای رسمی مراجعه کنید. محتویات این سند عبارتند از:

  • اطلاعات کلی در مورد تیلز
  • اطلاعاتی در مورد اینکه تیلز چطور به شما کمک می‌کند و چه محدودیت‌هایی دارد
  • راهنمای استفاده معمولی از تیلز

سندهای تیلز را مشاهده کنید

سوالات متداول

جستجو در فهرست سوالات متداول ما.

ارتقاء

Make sure you are using the latest version, as upgrading might solve your problem.

بررسی کنید که آیا مشکل شناخته شده است یا نه

شما می‌توانید نگاه کنید به:

یک ایراد را گزارش دهید

اگر در تیلز با مشکلی مواجه شدید، لطفاً قسمت دستورالعمل گزارش ایرادها    را مطالعه کنید.

اگر تیلز راه‌اندازی نشد، لطفاً بخش خاص دستورالمل‌های گزارش ما را بخوانید.

درخواست یک ویژگی

If you would like to see a new feature in Tails, search the open issues in GitLab first, and file a new issue on GitLab if no existing one matches your needs.

Write to our help desk

رایانامه

You can write to our help desk by email:

tails-support-private@boum.org

We are not able to answer every support request made to our help desk. So, you might not receive a reply to your request.

We are working on a way for our help desk to automatically reply to requests for support. (#17935).

We answer requests in:

  • English
  • French
  • Spanish
  • Italian

Requests not in English might take longer to answer. Imperfect English is welcome :)

رمزگذاری رایانامه‌هایتان با کلید اُپن‌پی‌جی‌پی تنها راه رمزگذاری دوطرفه است.

گفتگو

Join our XMPP chat room to talk to contributors and users.

  • server: chat.disroot.org
  • room: tails
  • برای اتصال از TLS/SSL استفاده کنید!