اسکریپت‌های راه‌اندازی live-initramfs که در فراموشی از آن‌ها استفاده می‌شود ممکن است به جای سیستم زندهٔ روی درایو یواس‌بی یا سی‌دی، یک سیستم زندهٔ یافت‌شده روی سخت‌دیسک بومی را راه‌اندازی کنند.

این اتفاق فقط ممکن است مواقعی (بسیار نادر) رخ بدهد که لینوکس برای آماده کردن درایو یواس‌بی یا سی‌دی به بیشتر از ۱۵ ثانیه احتیاج داشته باشد.

نتیجه

راه‌اندازی یک سیستم زندهٔ دیگر به جز سیستم مورد نظرتان بدون گفتن به شما ممکن است منجر به انواع درز اطلاعات، به مخاطره افتادن ناشناسی و از این دست مشکلات بشود.

راه‌حل

هنوز هیچ. یا تصاویر خود را از گیت بسازید یا منتظر نسخهٔ ۰٫۴٫۲ باشید که به زودی منتشر می‌شود.

کاهش خطرات

از فراموشی روی رایانه‌های نامطمئن استفاده نکنید.

نسخه‌های تحت تأثیر

هر سیستم مبتنی بر دبیان زنده از جمله تمام نسخه‌های فراموشی شامل نسخهٔ ۰٫۴٫۱.