از آن‌جا که تیلز مبتنی بر دبیان است، از تمام کارهایی که تیم امنیتی دبیان انجام می‌دهند بهره می‌برد. همان‌طور که در http://security.debian.org/ آمده:

دبیان امنیت را بسیار جدی می‌گیرد. ما به تمام مشکلات امنیتی که می‌یابیم رسیدگی می‌کنیم و تضمین می‌کنیم که این مشکلات در مدت‌زمانی معقول برطرف می‌شوند. مشورت‌های بسیاری با دیگر دست‌اندرکاران نرم‌افزار آزاد انجام و همان‌روزی که یک آسیب‌پذیری عمومی شد منتشر می‌شوند و ما همچنین یک تیم بررسی امنیتی داریم که در بایگانی‌های ما به دنبال ایرادهای امنیتی جدید یا رفع‌نشده می‌گردند.

تجربه نشان می‌دهد «امنیت از طریق گمنامی» مناسب نیست. بررسی عمومی به ما اجازه می‌دهد راهکارهای سریع‌تر و بهتری برای مشکلات امنیتی خود داشته باشیم. با این حساب این صفحه به وضعیت دبیان با توجه به حفره‌های امنیتی شناسایی‌شدهٔ مختلف اشاره دارد که ممکن است روی دبیان اثر بگذارند.

حفره‌های فعلی

حفره‌های احتمالی

تا تمام شدن یک بررسی ابزارهای شبکهٔ دسته‌بندی‌شده، درز اطلاعات در سطح پروتکل باید دست‌کم محتمل در نظر گرفته شود.

حفره‌های ترمیم‌شده

هشدار: برخی از این حفره‌ها مکن است تنها در گیت رفع شده باشند. لطفاً قسمت «نسخه‌های دچار مشکل» را در زیر بخوانید.

Numerous security holes in Tails 3.7
Posted Fri 08 Jun 2018 07:25:18 PM CEST
Numerous security holes in Tails 3.6.2
Posted Wed 09 May 2018 07:25:18 PM CEST
Numerous security holes in Tails 3.6.1
Posted Wed 28 Mar 2018 02:34:56 PM CEST
Numerous security holes in Tails 3.6
Posted Sun 18 Mar 2018 03:16:05 PM CET
Numerous security holes in Tails 3.5
Posted Tue 13 Mar 2018 01:27:33 PM CET
Numerous security holes in Tails 3.4
Posted Sun 21 Jan 2018 01:34:56 PM CET
Numerous security holes in Tails 3.3
Posted Sat 06 Jan 2018 01:34:56 PM CET
Numerous security holes in Tails 3.2
Posted Sat 11 Nov 2017 01:34:56 PM CET
Numerous security holes in Tails 3.1
Posted Sat 23 Sep 2017 02:34:56 PM CEST
Numerous security holes in Tails 3.0.1
Posted Sat 05 Aug 2017 07:37:22 PM CEST
Numerous security holes in Tails 3.0
Posted Sun 02 Jul 2017 03:02:03 AM CEST
Numerous security holes in Tails 2.12
Posted Thu 08 Jun 2017 03:02:03 AM CEST
Numerous security holes in Tails 2.11
Posted Sun 16 Apr 2017 03:02:03 AM CEST
Numerous security holes in Tails 2.10
Posted Sun 05 Mar 2017 02:02:03 AM CET
Numerous security holes in Tails 2.9.1
Posted Sun 22 Jan 2017 02:02:03 AM CET
Numerous security holes in Tails 2.7.1
Posted Sun 11 Dec 2016 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 2.7
Posted Mon 28 Nov 2016 02:02:03 AM CET
Numerous security holes in Tails 2.6
Posted Tue 15 Nov 2016 04:23:42 PM CET
Numerous security holes in Tails 2.5
Posted Sun 18 Sep 2016 03:02:03 AM CEST
Numerous security holes in Tails 2.4
Posted Sat 30 Jul 2016 03:02:03 AM CEST
Numerous security holes in Tails 2.3
Posted Sun 05 Jun 2016 03:02:03 AM CEST
Numerous security holes in Tails 2.2.1
Posted Sun 24 Apr 2016 03:02:03 AM CEST
Numerous security holes in Tails 2.2
Posted Tue 15 Mar 2016 02:02:03 AM CET
Numerous security holes in Tails 2.0.1
Posted Sun 06 Mar 2016 01:34:56 PM CET
Numerous security holes in Tails 2.0
Posted Fri 12 Feb 2016 08:05:28 PM CET
Numerous security holes in Tails 1.8.2
Posted Sun 24 Jan 2016 01:34:56 PM CET
Numerous security holes in Tails 1.8.1
Posted Thu 07 Jan 2016 01:34:56 PM CET
Numerous security holes in Tails 1.8
Posted Thu 17 Dec 2015 02:24:15 PM CET
Numerous security holes in Tails 1.7
Posted Sun 13 Dec 2015 02:02:03 AM CET
Numerous security holes in Tails 1.6
Posted Sun 01 Nov 2015 02:02:03 AM CET
Numerous security holes in Tails 1.5.1
Posted Sun 20 Sep 2015 03:02:03 AM CEST
Numerous security holes in Tails 1.5
Posted Wed 26 Aug 2015 03:02:03 AM CEST
Numerous security holes in Tails 1.4.1
Posted Sun 09 Aug 2015 03:02:03 AM CEST
Numerous security holes in Tails 1.4
Posted Sun 28 Jun 2015 03:02:03 AM CEST
Numerous security holes in Tails 1.3.2
Posted Sun 10 May 2015 03:02:03 AM CEST
Numerous security holes in Tails 1.3.1
Posted Sun 29 Mar 2015 03:02:03 AM CEST
Numerous security holes in Tails 1.3
Posted Sun 22 Mar 2015 02:02:03 AM CET
Numerous security holes in Tails 1.2.3
Posted Mon 23 Feb 2015 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 1.2.2
Posted Mon 12 Jan 2015 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 1.2
Posted Mon 01 Dec 2014 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 1.1.2
Posted Tue 14 Oct 2014 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 1.1.1
Posted Mon 22 Sep 2014 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 1.1
Posted Sun 31 Aug 2014 02:00:00 AM CEST
حفرهٔ امنیتی در I2P ۰٫۹٫۱۳
Posted Thu 24 Jul 2014 11:15:00 PM CEST
Numerous security holes in Tails 1.0.1
Posted Sun 20 Jul 2014 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 1.0
Posted Sun 08 Jun 2014 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 0.23
Posted Sun 27 Apr 2014 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 0.22.1
Posted Sun 16 Mar 2014 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 0.22
Posted Sat 01 Feb 2014 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 0.21
Posted Fri 29 Nov 2013 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 0.20.1
Posted Fri 25 Oct 2013 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 0.20
Posted Sat 14 Sep 2013 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 0.19
Posted Mon 05 Aug 2013 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 0.18
Posted Sat 22 Jun 2013 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 0.17.2
Posted Tue 14 May 2013 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 0.17.1
Posted Sat 06 Apr 2013 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 0.17
Posted Wed 20 Mar 2013 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 0.16
Posted Fri 22 Feb 2013 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 0.15
Posted Tue 08 Jan 2013 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 0.14
Posted Sun 25 Nov 2012 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 0.13
Posted Thu 08 Nov 2012 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 0.12.1
Posted Sun 16 Sep 2012 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 0.11
Posted Mon 11 Jun 2012 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 0.10.2
Posted Sun 22 Apr 2012 02:00:00 AM CEST
Numerous security holes in Tails 0.10.1
Posted Thu 01 Mar 2012 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 0.10
Posted Fri 27 Jan 2012 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 0.9
Posted Sun 01 Jan 2012 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 0.8.1
Posted Thu 10 Nov 2011 01:00:00 AM CET
Numerous security holes in Tails 0.8
Posted Fri 14 Oct 2011 01:12:13 PM CEST
Numerous security holes in Tails 0.7.2
Posted Wed 14 Sep 2011 01:12:13 PM CEST
Numerous security holes in Tails 0.7.1
Posted Fri 10 Jun 2011 01:12:13 PM CEST
Numerous security holes in Tails 0.7
Posted Thu 28 Apr 2011 01:12:13 PM CEST
Numerous security holes in Tails 0.6.2
Posted Mon 04 Apr 2011 01:12:13 PM CEST
Numerous security holes in T(A)ILS 0.6.1
Posted Mon 17 Jan 2011 12:12:13 PM CET
Numerous security holes in T(A)ILS 0.6
Posted Wed 22 Dec 2010 12:12:13 PM CET
Numerous security holes in T(A)ILS 0.5
Posted Sun 17 Oct 2010 01:12:13 PM CEST
Numerous security holes in previous amnesia versions
Posted Sun 25 Apr 2010 01:12:13 PM CEST
Use of cleartext swap partitions on local hard disks
Posted Sun 22 Nov 2009 12:20:24 PM CET

بررسی‌ها

بررسی‌های تیلز که از آن‌ها باخبر هستیم در audits جمع‌آوری می‌شوند.