متوجه شده‌ایم که Claws Mail، کارخواه رایانامه در تیلز، کپی‌های متن سادهٔ تمام رایانامه‌ها را روی یک سرور ریموت IMAP ذخیره می‌کند، از جمله رایانامه‌هایی که قرار است رمزگذاری شده باشند.

 • نرم‌افزار Claws Mail هنگام ارسال یک رایانامه آن را به شکل متن ساده در پیش از رمزگذاری آن در صف ارسال سرور IMAP کپی می‌کند. Claws Mail پس از ارسال رایانامه این کپی متن ساده را پاک می‌کند.
 • Claws Mail روی سرور به شکل متن ساده پیش‌نویس ایجاد می‌کند. از دو راه می‌توان یک رایانامه را پیش‌نویس کرد:
  • دستی با کلیک روی دکمهٔ پیش‌نویس هنگام ایجاد یک رایانامه.
  • به طور خودکار اگر گزینهٔ ذخیرهٔ خودکار پیغام در پوشهٔ پیش‌نویس‌ها در ترجیحات انتخاب شده باشد. این گزینه در تیلز به طور پیش‌فرض انتخاب نشده‌است.

تمام کاربران Claws Mail که از IMAP و برنامک اُپن‌پی‌جی‌پی استفاده می‌کنند در معرض این مشکل هستند.

کاربران Claws Mail که از POP استفاده می‌کنند در معرض این مشکل نیستند.

اگر می‌خواهید بدانید که از IMAP استفاده می‌کنید یا POP از این مسیر Configuration ▸ Edit accounts… رفته و در فهرست تمام حساب‌های کاربری به ستون Protocol نگاه کنید.

متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم این مشکل را خودکار و برای همه حل کنیم. این کار مستلزم تغییر Claws Mail یا کوچ به نرم‌افزاری دیگر است. برای حل این مشکل در تنظیمات خود به بخش راه‌حل‌های جانبی بروید و لطفاً اطرافیان خود را نیز از این مشکل مطلع کنید.

راه‌حل‌های جانبی

تأیید محتوای پوشهٔ پیش‌نویس‌های شما

اول محتوای پوشهٔ پیش‌نویس‌ها روی سرور را یا از Claws Mail یا از رابط وب ارائه‌دهندهٔ رایانامهٔ خود تأیید کنید. هر رایانامهٔ متن ساده‌ای که ممکن است تا به حال خلاف میلتان ذخیره شده باشد را پاک کنید.

سپس یکی از این دو راه‌حل جانبی را برای جلوگیری از درزهای بیشتر در آینده به کار ببرید.

استفاده از POP به جای IMAP

Claws Mail می‌تواند با استفاده از پروتکل‌های POP یا IMAP به سرور رایانامه وصل شود.

 • Claws Mail با IMAP مدام با سرور هماهنگ می‌شود و رایانامه‌ها و پوشه‌هایی که در حال حاضر روی سرور ذخیره شده را نشان می‌دهد. اگر از سیستم‌عامل‌های مختلف از رایانامهٔ خود استفاده می‌کنید IMAP گزینهٔ بهتری است.
 • Claws Mail با POP رایانامه‌هایی که در صندوق رایانامهٔ خود روی سرور دارید دانلود کرده و احتمالاً آن‌ها را از سرور حذف می‌کند. اگر تنها در تیلز از رایانامهٔ خود استفاده و آن‌ها را در درای مانا ذخیره می‌کنید POP گزینهٔ بهتری برای شما است.

برای کسب اطلاعات بیشتر صفحهٔ کمک یاهو در مورد مقایسهٔ تفاوت بین POP و IMAP را نیز بخوانید.

این مشکل امنیتی هیچ تأثیری روی POP ندارد. هنگام استفاده از POP تنها رایانامه‌های رمزگذاری‌شده به سرور فرستاده می‌شوند. بنابراین اگر یک حساب رایانامهٔ مخصوص فعالیت‌های خود روی تیلز دارید استفاده از POP را در نظر بگیرید. برای این کار:

۱. File ▸ Add mailbox ▸ MH… to را برای ایجاد یک صندوق رایانامهٔ محلی انتخاب کنید تا رایانامه‌های خود را روی آن دانلود کنید.

۱. برای ذخیره کردن صندوق رایانامه در درایو مانا مکان را .claws-mail/Mail تعیین کنید. مطمئن شوید که پیش از claws-mail/Mail . را تایپ می‌کنید.

۱. Configuration ▸ Edit accounts… را انتخاب کرده و حساب IMAP خود را در فهرست تمام حساب‌ها انتخاب کنید و سپسبرای پاک کردن آن روی Delete کلیک کنید. این کار هیچ کدام از رایانامه‌های ذخیره‌شده روی سرور را پاک نمی‌کند.

۱. روی New کلیک کرده و مطابق دستورات ارائه‌دهندهٔ خدمات رایانامهٔ خود یک حساب جدید باز کنید.

 • مطمئن شوید که گزینهٔ Protocol در زبانهٔ Basic روی POP3 تنظیم شده‌است.
 • در زبانهٔ Receive روی دکمهٔ *Browse گزینهٔ Default Inbox و پوشهٔ Inbox** رایانامه‌ای که در مرحلهٔ ۲ ایجاد کرده بودید انتخاب کنید.

 • اگر می‌خواهید یک کپی از رایانامه‌های دریافت‌شده را روی سرور داشته باشید، ترجیحات مربوط را در زبانهٔ Receive انتخاب کنید. توصیه می‌کنیم گزینهٔ Remove messages on server when received را تا مطمئن شدن از ذخیره شدن رایانامه‌ها روی درایو مانا غیرفعال کنید.

۱. پنجرهٔ ترجیحات و فهرست حساب‌ها را بسته و برگردید به پنجرهٔ اصلی Claws Mail.

۱. روی دکمهٔ Get Mail کلیک کنید تا تمام رایانامه‌ها از سرور دانلود شوند رایانامه‌های پوشه‌های دیگر دانلود نمی‌شوند.

از پوشه‌های محلی Drafts و Queue استفاده کنید

اگر می‌خواهید همچنان از IMAP استفاده کنید، باید حساب خود را طوری تنظیم کنید که از پوشه‌های Drafts و Queue که روی تیلز ذخیره شده‌اند به جای سرور استفاده کنید. برای این کار:

۱. Add mailbox ▸ MH… را انتخاب کنید تا یک صندوق رایانامهٔ محلی برای ذخیره کردن پیش‌نویس‌ها و رایانامه‌های در صف خود بسازید.

۱. برای ذخیره کردن صندوق رایانامه در درایو مانا مکان را .claws-mail/Mail تعیین کنید. مطمئن شوید که پیش از claws-mail/Mail . را تایپ می‌کنید.

۱. از Configuration ▸ Edit accounts… رفته و حساب IMAP خود را از فهرست تمام حساب‌ها انتخاب کنید. سپس برای تغییر ترجیحات خود روی Edit کلیک کنید.

 1. از سمت راست Advanced را انتخاب کنید.

۱. گزینهٔ Put queued messages in را انتخاب کرده و روی Browse کلیک کنید و سپس پوشهٔ Queue از صندوق MH را انتخاب کنید.

۱. گزینهٔ Put draft messages in را انتخاب کرده روی Browse کلیک کنید و پوشهٔ Drafts صندوق رایانامهٔ MH را انتخاب کنید.

راه‌حل بلندمدت

برای حل بلندمدت این مشکل:

 • می‌توان تیم توسعهٔ Claws Mail را به حل آپ‌استریم این مشکل ترغیب کرد. ما با آن‌ها در مورد این مشکل تماس گرفته‌ایم. لطفاً اگر می‌توانید به دستیابی به یک راه‌حل فنی کمک کنید.

 • می‌توان Claws Mail را با Icedove (نام موزیلا تاندربرد در دبیان) جایگزین کرد. سال‌هاست قصد این کار را داریم و این مشکل به ما انگیزه می‌دهد این کار را سریع‌تر انجام دهیم.

جزییات فنی

درز از صف ارسال

Claws Mail هنگام فرستادن یک رایانامه از یک حساب IMAP این کار را انجام می‌دهد:

۱. به سرور IMAP متصل شده و یک کپی متن سادهٔ رایانامه را در پوشهٔ Queue روی سرور ذخیره می‌کند.

 1. سپس رایانامه را به طور محلی رمزگذاری می‌کند.

 2. رایانامهٔ رمزگذاری‌شده را از طریق سرور SMTP ارسال می‌کند.

۱. به سرور IMAP متصل شده و یک کپی رمزگذاری‌شده از رایانامه را در پوشهٔ Sent روی سرور ذخیره می‌کند.

۱. به سرور IMAP متصل شده و رایانامهٔ متن ساده را که در مرحلهٔ ۱ در پوشهٔ Queue ذخیره شده پاک می‌کند.