amnesia از این به بعد The (Amnesic) Incognito Live System خوانده می‌شود.

ایجادکنندهٔ Incognito در ۲۳ مارس ۲۰۱۰ اعلام کرد که این پروژه متوقف شده و نوشته که amnesia را «باید دنباله‌روی معنوی آن دانست.» او همچنین گفته «حتی صحبت‌هایی مبنی بر این بوده که آن را Incognito جدید بخوانند.» که این اتفاق افتاد.

به زودی یک نسخهٔ جدید خواهیم داشت که تغییر نام در آن نخواهد بود، اما چند ایراد اذیت‌کننده در آن برطرف شده و چند ویژگی جدید در آن گنجانده شده‌است.