بنیاد آزادی نشر کارزاری برای پشتیانی از ابزارهای رمزگذاری برای خبرنگاران راه‌اندازی کرده که بنا است دو ماه طول بکشد. این کارزار در حال جمع‌آوری سرمایه برای تیلز، تور، ابزارهای رمزگذاری ارتباطات تلفن همراه به نام‌های RedPhone و TextSecure و پلتفرم رایانامهٔ رمزگذاری‌شدهٔ [LEAP](https://leap.se/ است.

https://pressfreedomfoundation.org/

دیگران را مطلع و به موفقیت این کارزار کمک کنید. این کار راهی ساده برای کمک مالی برای پشتیبانی از ابزارهای کدباز رمزگذاری هستند تا بشود بهتر از ارتباطات و منابع خبرنگاران محافظت کرد. کمک‌های شما قابل کسر از مالیات خواهند بود. همچنین می‌توانید با چِک کمک کنید.