مسابقهٔ طراحی لوگوی ما چند روز پیش به پایان رسید. پس از آن یازده همکار ثابت تیلز برای انتخاب از بین ۳۶ طرح رأی دادند.

برنده

طرح برنده متعلق به Tchou است.

ما نظراتی در مورد نسخهٔ ابتدایی دادیم و حالا به یک نسخهٔ تغییریافته رسیده‌ایم:

تبریک!

در روزهای آینده برای بهتر کردن آن و رساندنش به تیلز ۱٫۰ تلاش می‌کنیم. بنابراین از نظر دادن خودداری نکنید.

هفت گزینهٔ برتر

شش طرح خوب دیگر نیز در جمع هفت طرح برتر قرار دارند:

در این پی‌دی‌اف نموداری از تعداد رای‌دهندگان به طرح‌های مختلف دیده می‌شود.

بار دیگر از ۳۱ طراحی که با شرکت در این مسابقه باعث موفقیت آن شدند تشکر می‌کنیم.