تیلز شامل ابزارهای بسیاری برای دست‌کاری عکس‌ها، طراحی گرافیکی و صفحه‌بندی است:

 • گیمپ یک ویرایش‌گر پیشرفتهٔ عکس است. می‌توانید از آن برای ویرایش، بهبود و رتوش کردن تصاویر و اسکن‌ها، نقاشی کردن و ایجاد تصاویر خود استفاده کنید.

  تارنمای گیمپ راهنمای کاربر در اختیارتان می‌گذارد که به زبان‌های بسیاری ترجمه شده است.

 • اینک‌اسکیپ یک ابزار طراحی بُردارها است. می‌توانید از این نرم‌افزار برای ایجاد انواع مختلفی از تصاویر، نمایه‌ها، لوگوها، دیاگرام‌ها، نقشه‌ها و گرافیک‌های وب استفاده کنید.

  تارنمای اینک‌اسکیپ راهنمایی در اختیار شما می‌گذارد که به زبان‌های بسیاری ترجمه شده است.

 • اسکرایبس یک ابزار صفحه‌بندی است. می‌توانید از آن برای طراحی صفحات روزنامه‌ها، مجله‌ها، خبرنامه‌ها و پوسترها گرفته تا اسناد فنی استفاده کنید.

  تارنمایاسکرایبس اسنادی در اختیار شما می‌گذارد که به زبان‌های بسیاری ترجمه شده است.

این ابزارها را می‌توان از این مسیر راه‌اندازی کرد: ابزارها ◀ گرافیک‌ها menu.

Most files contain metadata which is information characterising the content of the file. For example:

 • Cameras record data about when and where a picture was taken and what camera was used.
 • Office documents automatically add author and company information to texts and spreadsheets.

You can use the MAT to clean the metadata from your files before publishing them. To redact the content of a PDF and strip metadatas from it, you can use pdf-redact-tools .