تیلز شامل ابزارهای بسیاری برای دست‌کاری عکس‌ها، طراحی گرافیکی و صفحه‌بندی است:

 • گیمپ یک ویرایش‌گر پیشرفتهٔ عکس است. می‌توانید از آن برای ویرایش، بهبود و رتوش کردن تصاویر و اسکن‌ها، نقاشی کردن و ایجاد تصاویر خود استفاده کنید.

  تارنمای گیمپ راهنمای کاربر در اختیارتان می‌گذارد که به زبان‌های بسیاری ترجمه شده است.

 • اینک‌اسکیپ یک ابزار طراحی بُردارها است. می‌توانید از این نرم‌افزار برای ایجاد انواع مختلفی از تصاویر، نمایه‌ها، لوگوها، دیاگرام‌ها، نقشه‌ها و گرافیک‌های وب استفاده کنید.

  تارنمای اینک‌اسکیپ راهنمایی در اختیار شما می‌گذارد که به زبان‌های بسیاری ترجمه شده است.

این ابزارها را می‌توان از این مسیر راه‌اندازی کرد: ابزارها ◀ گرافیک‌ها menu.

Most files contain metadata which is information characterizing the content of the file. For example:

 • Cameras record data about when and where a picture was taken and what camera was used.
 • Office documents automatically add author and company information to texts and spreadsheets.

Use MAT to clean the metadata from your files before publishing or sharing:

 1. Open the Files browser.
 2. Navigate to the folder containing the files that you want to clean.
 3. Select the files that you want to clean.
 4. Right-click (on Mac, click with two fingers) on the files and choose Remove metadata.