در تیلز برای انجام عملکردهای مدیریتی به گذرواژهٔ مدیریتی نیاز داریم
برای نمونه:

گذرواژهٔ مدیریتی به طور پیش‌فرض برای امنیت بیشتر غیرفعال است. این مساله باعث می‌شود مهاجم با دسترسی فیزیکی یا از راه دور به سیستم تیلز نتواند به اختیارات مدیریتی دسترسی داشته باشد و برخلاف میل شما تغییرات مدیریتی انجام دهد.

یک گذرواژهٔ مدیریتی بسازید.

برای انجام عملکردهای مدیریتی باید هنگام راه‌اندازی تیلز با استفاده از Tails Greeter یک گذرواژهٔ مدیریتی بسازید.

  1. When Tails Greeter appears, click on the Expand button.

    Additional settings of Tails Greeter

  2. When the Additional Settings dialog appears, click on Administration Password.

  3. Specify a password of your choice in both the Administration Password and Confirm text boxes then click Add.

چگونه یک پایانهٔ اصلی باز کنیم

برای باز کردن یک پایانهٔ اصلی هنگام نشست کاری خود، می‌توانید یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

  • Choose Applications ▸ System Tools ▸ Root Terminal.

  • فرمان sudo -i را در یک پایانه اجرا کنید.