نگهداری سندهای مهم

The persistent volume is not hidden. An attacker in possession of your USB stick can know that there is a persistent volume on it. Take into consideration that you can be forced or tricked to give out its passphrase.

همچنین دستورالعمل‌های پاک کردن ایمن درایو مانا را بخوانید.

بازنویسی پیکربندی

برنامه‌نویسان تیلز با دقت و با دیدی امنیتی آن را پیکربندی کرده‌اند. اگر از درایو مانا برای بازنویسی پیکربندی برنامه‌های تیلز استفاده می‌کنید توجه داشته باشید که این اتفاق می‌تواند امنیت شما را به خطر بیاندازد یا برنامه‌های شما را غیرقابل‌استفاده کند.

وقتی که از ویژگی Dotfiles استفاده می‌کنید بسیار مراقب باشید.

به علاوه، ناشناسی تور و تیلز در راستای سخت‌تر کردن تشخیص یک کاربر تیلز از دیگری است. تغییر پیکربندی پیش‌فرض می‌تواند ناشناسی شما را به خطر بیاندازد.

نصب برنامه‌های اضافی

برای محافظت از ناشناسی و به‌جا نگذاشتن ردپایی از خود برنامه‌نویسان تیلز با دقت نرم‌افزارهایی انتخاب و تنظیم می‌کنند. نصب برنامه‌های اضافی ممکن است منجر به مشکلاتی غیرقابل‌پیش‌بینی شود و ابزارهای محافظتی خود تیلز را مختل کند. برنامه‌نویسان تیلز ممکن است نخواهند یا نتوانند به شما در حل آن مشکلات کمک کنند.

افزونه‌های مرورگر

مرورگر اینترنتی بخش مهمی از سامانه‌هایی چون تیلز است. افزونه‌های نصب‌شده روی مرورگر با دقت انتخاب و پیکربندی شده‌اند؛ با نگاهی در راستای بالا بردن امنیت. اگر افزونه‌های دیگری را نصب می‌کنید یا پیکربندی افزونه‌های موجود را تغییر می‌دهید، ممکن است ناشناسی شما به خطر بیافتد.

استفادهٔ حداقلی

تنها در صورت لزوم و بسیار کم از درایو مانا استفاده کنید. همیشه امکان راه‌اندازی تیلز بدون فعال کردن درایو مانا وجود دارد. تمام ویژگی‌های درایو مانا اختیاری هستند و باید هر کدام را فعال کرد. تنها فایل‌ها و پوشه‌هایی که مشخص می‌کنید ذخیره می‌شوند.

باز کردن درایو مانا روی سیستم‌عامل‌های دیگر

It is possible to open the persistent volume from other operating systems. But, doing so might compromise the security provided by Tails.

For example, image thumbnails might be created and saved by the other operating system. Or, the contents of files might be indexed by the other operating system.

Other operating systems should probably not be trusted to handle sensitive information or leave no trace.