استفاده از درایو مانا روی دستگاهی که برای ناشناسی طراحی شده است و بناست که هیچ ردی روی آن باقی نماند، یک مسئلهٔ پیچیده است.
بخش هشدارها را با دقت بخوانید.

برای آغاز کردن راهنمای درایو مانا از این مسیر بروید: ابزارها ◀ تیلز ◀ تنظیم درایو مانا.

پیغام خطای خطا؛ پارتیشن مانا قفل است به این معنی است که درایو مانا از خوشامدگوی تیلز فعال نشده بوده است. بنابراین نمی‌توانید آن را تنظیم کنید اما می‌توانید آن را حذف کرده و مانای جدیدی ایجاد کنید.

When run for the first time, or after deleting the persistent volume, the assistant proposes to create a new persistent volume on the USB stick. Refer to our installation instructions for more guidance on creating the persistent volume.

ویژگی‌های درایو مانا

Restart Tails to apply the changes after selecting or deselecting one or several features.
در حال حاضر تنها ویژگی‌هایی که در زیر آمده‌اند را می‌توان در مانا آورد. برخی ویژگی‌های دیگر درخواست شده و پذیرفته شده‌اند، اما کمی طول می‌کشد تا در تیلز بیایند: افزونه‌های مرورگر، کاغذدیواری، خوراک آراس‌اس، کارت صدای پیش‌فرض، تنظیمات موش‌واره و صفحهٔ لمسی و غیره. برای جزییات بیشتر نگاه کنید به درخواست‌های مرتبط.

If you deselect a feature that used to be activated, it will be deactivated after restarting Tails but the corresponding files will remain on the persistent volume.

To delete the files corresponding to a feature:

 1. Start Tails and set an administration password.
 2. Choose Applications ▸ System Tools ▸ Root Terminal to open a terminal with administration rights.
 3. Execute the nautilus command to open the file browser with administration rights.
 4. In the file browser, navigate to /live/persistence/TailsData_unlocked.
 5. Delete the folder corresponding to the feature.

داده‌های شخصی

هنگامی که این ویژگی فعال شد، می‌توانید فایل‌های شخصی و سندهای کاری خود را در پوشهٔ مانا ذخیره کنید.

To open the Persistent folder, choose Places ▸ Persistent.

GnuPG

هنگامی که این ویژگی فعال شد، کلیدهای اُپن‌پی‌جی‌پی که ایجاد یا وارد کرده‌اید روی درایو مانا ذخیره می‌شوند.

اگر فایل پیکربندی ~/.gnupg/gpg.conf را دستی ویرایش یا بازنویسی کنید ممکن است ناشناسی شما کمتر شودو پیش‌فرض‌های رمزگذاری شما ضعیف شده یا GnuPG برایتان غیرقابل‌استفاده شود.

کارخواه اس‌اس‌اچ

هنگامی که این ویژگی فعال شد، تمام فایل‌های مرتبط با کارخواه دارای پوستهٔ امن روی درایو مانا ذخیره می‌شوند.

 • کلیدهای اس‌اس‌اچ که ایجاد یا وارد می‌کنید
 • کلیدهای عمومی که میزبان‌ها که به آن‌ها متصل می‌شوید
 • فایل پیکربندی اس‌اس‌اچ در ~/.ssh/config
اگر فایل پیکربندی ~/.ssh/config را دستی ویرایش می‌کنید، پیکربندی پیش‌فرض فایل /etc/ssh/ssh_config file را تغییر ندهید. در غیر این صورت ممکن است باعث تضعیف پیش‌فرض‌های رمزگذاری یا غیرقابل‌استفاده شدن اس‌اس‌اچ شوید.

پیجین

هنگامی که این ویژگی فعال شد تمام فایل‌های پیکربندی پیغام‌رسان اینترنتیپیچین روی درایو مانا ذخیره خواهند شد.

 • تنظیمات حساب‌ها، دوستان و گفتگوهای شما
 • کلیدها و دسته‌کلید رمزگذاری ORT شما
 • محتوای گفتگوها ذخیره نمی‌شوند مگر شما پیجین را طور دیگری تنظیم کنید.

تمام تنظیمات این نرم‌افزار دارای رابط گرافیکی هستند. نیازی به ویرایش یا بازنویسی دستی فایل‌های تنظیمات آن نیست.

Thunderbird

When this feature is activated, the configuration and emails stored by the Thunderbird email client are saved in the persistent volume.

دسته‌کلید گنوم

هنگامی که این ویژگی فعال باشد، رازهای دسته‌کلید گنوم روی درایو مانا ذخیره خواهند شد.

دسته‌کلید گنوم مجموعه‌ای از مولفه‌ها است که رازها، گذرواژه‌ها، کلیدها و پروانه‌ها را ذخیره کدره و آن‌ها را در اختیار برنامه‌های شما می‌گذارد. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهٔ دسته‌کلید گنوم رجوع کنید به اسناد رسمی آن.

ارتباط‌های شبکه

هنگامی که این ویژگی فعال باشد، پیکربندی دستگاه‌ها و ارتباط‌های شبکه روی درایو مانا ذخیره می‌شوند.

برای ذخیره کردن گذرواژه‌ها، برای نمونه گذروازه‌های رمزگذاری‌شدهٔ ارتباط‌های بی‌سیم خود، ویژگی مانای دسته‌کلید گنوم نیز باید فعال شده باشد.

نشانک‌های مرورگر

هنگامی که این ویژگی فعال شود تغییرات نشانک‌ها در مرورگر تور روی درایو مانا ذخیره خواهند شد. این امر در مورد مرورگر غیرامن صدق نمی‌کند.

چاپ‌گرها

هنگامی که این ویژگی فعال باشد، تنظیمات چاپ‌گرها روی درایو مانا ذخیره خواهند شد.

کارخواه بیت‌کوین

هنگامی که این ویژگی فعال باشد، کیف‌پول و ترجیحات کارخواه بیت‌کوین الکترام روی درایو مانا ذخیره خواهند شد.

بسته‌های اپت

هنگامی که این ویژگی فعال شده باشد، بسته‌هایی که با استفاده از ابزار مدیریت بستهٔ سیناپتیک یا فرمان apt نصب می‌کنید روی درایو مانا ذخیره می‌شوند.

If you install additional programs, this feature allows you to download them once and reinstall them during future working sessions, even offline.

To reinstall these packages automatically when restarting Tails, use the Additional software packages persistence feature.

If you activate the APT Packages persistence feature, it is recommended to activate the APT Lists feature as well.

فهرست‌های اپت

هنگامی که این ویژگی فعال شد، فهرست‌های تمام بسته‌های نرم‌افزاری موجود برای نصب روی درایو مانا ذخیره می‌شوند.

فهرست‌های اپت با فایل‌های دانلودشده هنگام بارگذاری دوباره از ابزار مدیریت بسته‌های سیناپتیک یا اجرای فرمان apt update مرتبط هستند.

فهرست‌های اپت برای نصب برنامه‌های اضافی یا جستجو در فهرست بسته‌های نرم‌افزاری موجود مورد نیاز هستند. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا از آن‌ها در نشست‌های کاری آینده حتی به صورت آفلاین دوباره استفاده کنید.

دات‌فایلز

هنگامی که این ویژگی فعال شده باشد تمام فایل‌ها در پوشهٔ /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles به پوشهٔ خانه متصل می‌شوند. فایل‌های زیرپوشه‌های دات‌فایلز نیز به زیرپوشه‌های مرتبط در پوشهٔ خانه متصل می‌شوند.

برای نمونه این فایل‌ها در /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles

/live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles
├── file_a
├── folder
│   ├── file_b
│   └── subfolder
│     └── file_c
└── emptyfolder

منجر به چنین نتیجه‌ای در /home/amnesia می‌شوند:

/home/amnesia
├── file_a → /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/file_a
└── folder
    ├── file_b → /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/folder/file_b
    └── subfolder
      └── file_c → /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/folder/subfolder/file_c

اگر بخواهید فایل‌هایی خاص و نه پوشه‌های حاوی آن‌ها را مانا کنید این ویژگی به کارتان می‌آید. یک مثال خوب در این مورد «دات‌فایلز» (و همنام این ویژگی) هستند، یعنی تنظیمات مخفی فایل‌ها در روت پوشهٔ خانهٔ شما، مانند ~/.gitconfig و ~/.bashrc

همان‌طور که می‌توانید در مثال قبل ببینید، پوشه‌های خالی نادیده گرفته شده‌اند. این ویژگی تنها فایل‌ها را از درایو مانا به پوشهٔ خانه متصل می‌کند و نه پوشه‌هایشان را.

Save the configuration of your displays

If you have more than one display (for example, two monitors or a projector), you can save the configuration of your displays using the Dotfiles feature.

 1. Activate the Dotfiles feature and restart Tails.

 2. Choose System Tools ▸ Settings ▸ Displays.

 3. Configure your displays.

 4. Open /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles in Files.

 5. Choose Menu ▸ Show Hidden Files.

 6. Create a folder called .config (config preceded by a dot).

 7. Copy the .config/monitors.xml file from your Home folder to /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/.config.

بسته‌های نرم‌افزارهای اضافی

این یک ویژگی ازمایشی است که در راهنما به آن اشاره‌ای نمی‌شود.

وقتی این ویژگی فعال شده باشد، فهرستی از نرم‌افزارهای اضافی انتخابی شما خودکار در ابتدای هر نشست کاری نصب می‌شوند. بسته‌های نرم‌افزاری مرتبط در درایو مانا ذخیره می‌شوند.. این بسته‌ها خودکار پس از هر بار اتصال به اینترنت برای مواجهه با مشکلات امنیتی به‌روز خواهند شد.

برای استفاده از این ویژگی باید هم ویژگی فهرست‌های اپت و هم بسته‌های اپت را فعال کنید.

اگر آفلاین هستید و بسته‌های نرم‌افزارهای اضافی‌تان نصب نمی‌شوند، ممکن است دلیلش فهرست‌های اپت قدیمی باشند. این مشکل بار دیگر که تیلز به اینترنت متصل شود و مانا فعال باشد حل خواهد شد.

برای انتخاب فهرست نرم‌افزارهای اضافی تیلز را با گذرواژهٔ مدیریتی راه‌اندازی کرده و فایل /live/persistence/TailsData_unlocked/live-additional-software.conf را ویرایش کنید. هر خط از این فایل باید شامل نام یک بسته دبیان باشد که به عنوان بستهٔ نرم‌افزار اضافی نصب خواهد شد.

برای نمونه، برای نصب خودکار نرم‌افزار dia، یک ویرایش‌گر نمودارها و نرم‌افزار font-manager، یک ابزار مدیریت قلم، این را به live-additional-software.conf اضافه کنید:

dia
font-manager

برای دانستن در مورد بسته‌های نرم‌افزاری بسیار موجود در دبیان به http://packages.debian.org/stable/ بروید.

مسئولیت نصب نرم‌افزار اضافی با خودتان است. بیشتر نرم‌افزارهای اضافی نیازمند برای اتصال به شبکه از طریق تور نیازمند تنظیمات بیشتر هستند و در غیر این صورت کار نخواهند کرد. بعضی نرم‌افزارهای دیگر ممکن است برای نمونه دیوار آتش را دستکاری کرده و امنیت موجود در تیلز را تضعیف کنند. نرم‌افزارهایی که به طور رسمی در تیلز گنجانده نشده‌اند از نظر امنیتی بررسی نشده‌اند.