کی‌رینگر یک نرم‌افزار رمزگذاری‌شده و توزیع‌شدهٔ اشتراک‌گذاری رازها است که از طریق خط فرمان اجرا می‌شود.

کی‌رینگر به شما اجازه می‌دهد تا رازها را مدیریت کنید و به اشتراک بگذارید و با استفاده از اُپن‌پی‌جی‌پی و گیت و خط‌های فرمان خاص، فایل‌های متنی و دیگر اسناد را رمزگذاری، رمزگشایی و ویرایش کنید. می‌توانید با ذخیره کردن این رازها در گیت آن‌ها را به شکل توزیع‌شده با افراد دیگر به اشتراک بگذارید.

استفاده از کی‌رینگر نیاز به دانش پیشین در مورد گیت و خط فرمان دارد.

برای یادگیری نحوهٔ استفاده از کی‌رینگر سند تارنمای کی‌رینگر را بخوانید.

می‌توانید از فرمان open کی‌رینگر برای ویرایش، رمزگذاری و به‌اشتراک‌گذاری سندهای لیبره‌آفیس، عکس‌ها و غیره استفاده کنید.

برای ذخیره کردن پیکربندی کی‌رینگر در نشست‌های کاری مختلف خود، می‌توانید ویژگی مانای دات‌فایلز را فعال کرده و فایل‌های پوشهٔ .keyringer پوشهٔ خانه خود را مانا کنید.

برای نمونه، اگر یک دسته‌کلید به نام *top-secret دارید:

/live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles
└── .keyringer
    ├── config
    └── top-secret

هر بار که از فرمان‌های init، teardown، destroy یا prefrences کی‌رینگر استفاده می‌کنید، مطمئن شوید دات‌فایلز خود را به‌روز کرده‌اید.

برای این کار باید این فرمان را اجرا کنید:

rsync -va --ignore-existing --delete ~/.keyringer /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles