پیپرکی یک ابزار خط فرمان برای خارج کردن کلیدهای مخفی اُپن‌پی‌جی‌پی در قالبی مناسب برای چاپ کردن روی کاغذ است.

کاغذ ممکن است به راحتی از بین برود اما کیفیت نگهداری بسیار بالایی و دوامی بسیار بیشتر از دستگاه‌های ذخیرهٔ نوری یا مغناطیسی نیز دارد که معمولاً برای گرفتن نسخهٔ پشتیبان از اطلاعات به کار می‌روند. بنابراین پیپرکی می‌تواند در کنار دیگر استراتژی‌های پشتیبان گرفتن مفید باشد.

کلید اُپن‌پی‌جی‌پی شما که توسطپیپرکی خارج شده همچنان با یک گذرواژه محافظت می‌شود.

برای یادگیری نحوهٔ استفاده از پیپرکی مستندات تارنمایپیپرکی را بخوانید.

برای نمونه برای خارج کردن یک کلید مخفی اُپن‌پی‌جی‌پی با استفاده از پیپرکی، این فرمان را اجرا کرده و [keyid] را با شناسهٔ کلیدی که می‌خواهید خارج کنید جایگزین کنید:

gpg --export-secret-key [keyid] | paperkey | gedit