در این زمینه واژهٔ اثرانگشت اشارهٔ مستقیم به ویژگی خاص تیلز در مورد استفاده از اینترنت ندارد. از این راه می‌توان دریافت آیا یک کاربر از تیلز استفاده می‌کند یا نه.

همان‌طور که در صفحهٔ هشدار توضیح داده شد هنگام استفاده از تیلز می‌توان فهمید که از تور استفاده می‌کنید. اما تیلز تلاش می‌کند که تشخیص کاربر تیلز و کاربر تور را هرچه بیشتر سخت کند، به خصوص کاربران Tor Browser خارج از تیلز را. اگر این امکان وجود داشته باشد که بتوان فهمید شما کاربر مرورگر تور در داخل یا خارج از تیلز هستید، اطلاعات بیشتری در مورد شما در دسترس خواهد بود و این تهدیدی برای ناشناس بودنتان است.

این قسمت شامل توضیحاتی است در مورد اثر انگشت در تیلز و این‌که چگونه می‌توان از آن برای شناسایی شما به عنوان یک کاربر تیلز استفاده کرد.

برای تارنماهایی که بازدید می‌کنید

تارنماهایی که بازدید می‌کنید می‌توانند اطلاعات بسیاری در مورد مرورگرتان بازیابی کنند که شامل اسم مرورگر و نسخهٔ آن، اندازهٔ پنجره، فهرست افزونه‌های در دسترس، منطقهٔ زمانی، قلم‌های موجود و غیره می‌شود.

برای دشوار کردن شناسایی کاربران تیلز مرورگر تور در تیلز تلاش می‌کند همان اطلاعاتی را فراهم کند که مرورگر تور روی سیستم‌عامل‌های دیگر در دسترس قرار می‌دهد. هدف از این کار داشتن اثر انگشت‌های مشابه است.

Tails includes the uBlock Origin extension which removes advertisements. If an attacker can determine that you are not downloading the advertisements that are included in a webpage, that could help identify you as a Tails user.

No special care is taken regarding the fingerprint of the Unsafe Browser.

برای ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی یا مسئول شبکهٔ محلی شما

  • اغلب اوقات پل‌های تور راه خوبی برای پنهان کردن استفادهٔ شما از تور برای یک ناظر محلی است. اگر این موضوع برایتان مهم است، این قسمت را بخوانید: bridge mode.

  • یک سیستم تیلز تقریباً تنها فعالیت تور روی شبکه ایجاد می‌کند. معمولاً کاربران مرورگر تور روی سیتم‌عامل‌های دیگر فعالیت‌های شبکه خارج از تور نیز دارند که این فعالیت‌ها یا روی مرورگرهای وب دیگر یا روی ابزارهای دیگر است. بنابراین می‌توان از نسبت فعالیت با تور دریافت که آیا کاربر مرورگر تور از تیلز استفاده می‌کند یا نه. اگر اتصال اینترنت خود را با دیگران به اشتراک گذاشته‌اید احتمالاً تشخیص این مساله که یک کاربر تنها از تور و در نتیجه از تیلز استفاده می‌کند برای ارایه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی شما مشکل‌تر می‌شود.

  • Tails does not use the entry guards mechanism of Tor. With the entry guard mechanism, a Tor user always uses the same few relays as first hops. As Tails does not store any Tor information between separate working sessions, it does not store the entry guards information either. This behaviour could be used to distinguish Tails users across several working sessions.

  • هنگام راه‌اندازی، تیلز ساعت سیستم را برای اطمینان از دقیق بودن تنظیم می‌کند. اگر در این حال ساعت خیلی عقب یا جلو تنظیم شود، تور خاموش شده و دوباره راه‌ می‌افتد. از آن‌جایی که این عمل با هر بار راه‌اندازی تیلز اتفاق می‌افتد، می‌توان از آن برای تشخیص کاربران تیلز استفاده کرد.